MENU

PNP Lingkod Bayan

Bantay ng katahimikan
PNP lingkod ng bayan
Kriminal aming kalaban
Mamamayan paglilingkuran.

Sa bayan at mamamayan
PNP ang inyong sandigan
Integridad, disiplina at kasanayan
Gabay sa tungkuling alay.

Makadiyos at makabayan
Makatao at makakalikasan
Sa tungkuli'y aming karangalan
Ihandog nag-iisang buhay.

Batas ay ipatutupad
Pantay-pantay para sa lahat
Walang mayaman o mahirap
Ang dulot sa bayan ay galak.

PNP mamamayan magtulungan
Kaayusa't katatagan ating kamtan
Kalakalan uunlad na tunay
Kapayapaa'y ating tagumpay.

Makadiyos at makabayan
Makatao at makakalikasan
Sa tungkuli'y aming karangalan
Ihandog nag-iisang buhay
Ihandog nag-iisang buhay...

0 - Call to a member function get() on null
0 - Call to a member function get() on null

You may not be able to visit this page because of:

  1. an out-of-date bookmark/favourite
  2. a search engine that has an out-of-date listing for this site
  3. a mistyped address
  4. you have no access to this page
  5. The requested resource was not found.
  6. An error has occurred while processing your request.

Please try one of the following pages:

If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.

Call to a member function get() on null